Prisen for en plads er kr. 8.300,-  pr. måned i 12 måneder.

Indbetalingen skal ske den sidste bankdag i måneden.

Pladsen er forudbetalt. Juli måned er ikke betalingsfri, da prisen er regnet ud på 12  mdr. og pladsen kan derfor ikke opsiges der, medmindre der er børnehave start. 

Tilskud: Odense kommunes tilskud i 2022 er kr. 5669,- pr. måned.

Egenbetaling:  kr. 2631,- 

 

Søskendetilskud:

Det er muligt at få søskendetilskud, hvis du/I har flere børn.

Søskendetilskuddet svarer til 50 % af institutionstaksten på den billigste plads. Gives tilskuddet til et barn i f.eks. børnehave, reguleres prisen automatisk til det halve. Gives søskendetilskuddet til et barn i privat børnepasning, bliver det udbetalt sammen med det almindelige tilskud og svarer til halvdelen af den takst, du/I ville have betalt, hvis dit barn gik i institution. 

Udmeldelse skal ske fra den 15. eller ved udgangen af måneden. Der er 2 mdr. opsigelse. Samtidig skal man være opmærksom på, at pasningsaftalen skal have en varighed af mindst 3 mdr. (fastsat af Odense Kommune)

Del siden